Select Page

F:)Like voor Studie- en Loopbaanbegeleiders

FLike is het eerste communicatieplatform in een app voor scholen in het MBO en ROC´s waarmee je inzicht krijgt in de intrinsieke motivatie van een student en vanuit school altijd aansluiting kan vinden bij de ontwikkeling van de student in het studie- en loopbaantraject. Ook op afstand!

De app sluit aan op de uit wetenschappelijk onderzoek gebleken diepgewortelde wens van scholen, docenten en begeleiders om op een autonome leergerichte wijze het gunstigste effect te hebben op de ontwikkeling, motivatie, inzet en prestaties van elke student.

Het verlicht en verrijkt het huidige werkproces van studentbegeleiding en geeft de school, docent en begeleider de tijd en ruimte om de student passende begeleiding te bieden om zijn/haar talent(en) te ontwikkelen.

Met FLike bereik je alle studenten, ben je betrokken en blijf je in contact en geef je vanuit de school aan de docent, begeleider en de student de kans om van elk studie- en loopbaantraject een gezamenlijk succes te maken.

Wil jouw school meer weten? De app uitproberen of pilot mogelijkheden onderzoeken? Wij leggen je graag meer uit over alle functies en voordelen.

Wil je helpen innoveren?

Wil je FLike en daarmee het voortgezet onderwijs helpen innoveren? Een handje helpen kan door het beantwoorden van een aantal vragen.

Leuk, want je maakt daarmee elke 2 weken kans op het winnen van een bijzondere set gesprekskaarten van Loes van Gemert. We geven maar liefst 25 sets weg! Gewoon, omdat jij wilt bijdragen aan deze innovatie!

 

“Met FLike steken we de koppen bij elkaar! Alleen dát kan het gewenste resultaat leveren.”

Voordelen van de FLike app voor scholen:

Ontwikkel talent

De app ondersteunt een nieuwe visie op studentbegeleiding en het volgen van de ontwikkeling van de student en heeft een bijna menselijke “intelligentie” opgebouwd met psychometrische technieken die een nieuwe innovatieve autonomische analyse mogelijk maakt.

Hierdoor kun je eenvoudiger en doeltreffender studentbegeleiding bieden en ontvangen in het studie- en loopbaantraject. Het geeft je écht meer tijd en ruimte voor aandacht. Aandacht vragen, geven en ontvangen en is er meer focus op de ontwikkeling van talent (leergericht) en minder focus op prestaties (resultaatgericht).

Kortom, FLike is ieders ruggensteuntje om in de leergerichte en resultaatgerichte aanpak de juiste balans te vinden waarmee je de ontwikkeling van de student versterkt in plaats van frustreert of forceert.

w

Verbind

Met FLike verbindt de school de studentbegeleiders en studenten tijdens het gehele studie- en loopbaantraject. Met de app bereik je alle studenten en blijf je ook zonder fysieke aanwezigheid nauw met elkaar in contact en betrokken bij alle fases in het ontwikkelingstraject.

Zo attendeert een signaleringsfunctie van de app de begeleider er bijvoorbeeld tijdig op, dat er een coaching-gesprek gepland staat met de student en dat daar de nodige voorbereiding voor getroffen moet worden. En, stelt de app met regelmaat vragen vanuit de begeleider aan de student over onderwerpen zoals, motivatie, betrokkenheid, voortgang en zaken waar studenten tegenaan lopen gedurende het ontwikkelingstraject. Daarop geeft de app antwoorden in de vorm van suggesties voor (periodieke) opvolging die door de student opgepakt wordt. Hiermee zet je aan tot dat de student leergericht te werk gaat, zich makkelijker (pro-actief) inzet en hulpvragen leert stellen. De student zal zich weer gesteund voelen door de school en kan zich autonoom en veel prettiger ontwikkelen met het gewenste individuele resultaat, dat ook de school en de maatschappij ten goede komt.

Begeleid

Studenten begeleiden met de FLike app verlicht en verrijkt het huidige begeleidingsproces en geeft de school en begeleider de tijd en ruimte om echt passende begeleiding te kunnen bieden aan iedere student om zijn/haar talent(en) te ontwikkelen. De FLike app maakt begeleiden eenvoudiger, doeltreffender en geeft meer ruimte voor het geven van persoonlijke aandacht. Zo draagt de signaleringsfunctie van de app er bijvoorbeeld aan bij dat begeleiders niet alles zelf meer hoeven te onthouden of te verwerken in het actuele (administratieve) werkproces.

Een aantal voordelen van deze vorm van begeleiding zijn: meer aandacht, hogere tevredenheid onder de studenten, studenten voelen zich meer gehoord en gezien, de student ervaart de aandacht die het verdient en de school ziet dat terug in de prestatie indicatoren, minder uitval en minder vermijdingsgedrag = hogere vergoeding per student en als school, minder vertraging door effectieve en actuele ondersteuning gericht op de persoonlijke behoefte van de individuele student, draagt bij aan het gevoel van autonomie van de student doordat de school, begeleiders en studenten meer betrokken en verbonden zijn met elkaar.

Inspireer

Je bent het vast met ons eens, dat een student die de gewenste ondersteuning krijgt die het verdient zich gehoord en gezien voelt. De student ervaart de aandacht die het verdient en dat ziet een school terug in de prestatie indicatoren. Van dit gevoel en resultaat alleen al raak je toch geïnspireerd?

Maar, de app doet meer dan dat. De app inspireert begeleiders in hun werk door ze o.a. te steunen bij de organisatorische kant van het begeleidingsproces, vervolgacties in het ontwikkelingstraject te signaleren, passende feedback te geven en ze op weg te helpen naar een effectievere en doeltreffendere manier van begeleiding van elke student.

Als je de app gebruikt dan zal je jezelf er wel eens op betrappen, dat je denkt: “Hoe weet die app nou dat ik mijn student moet inspireren en hoe komt de app aan deze suggesties?” Nou…dat kunnen we je wel haarfijn uitleggen, maar we laten het hier even bij:

Feedback wordt in de app gedefinieerd als informatie die studenten helpt het gat te overbruggen tussen wat ze al kunnen of weten en wat ze (nog) moeten bereiken of al bereikt hebben (leerdoelen). Deze app is zodanig geprogrammeerd, dat het bij gebruik d.m.v. het lezen van teksten kan inschatten hoe jij je voelt, welke tips en adviezen je nodig hebt en uiteindelijk de intrinsieke motivatie van de student kan blootleggen. Daarop volgen dan suggesties, signaleren, feedback, tips, adviezen, agendameldingen, actiepuntenbeheer, een alert dat je even je student succes moet wensen of moet vragen hoe het herstelt van de griep et cetera… Het is dus meer dan een ruggensteuntje. Het is een middel die je helpt in jouw werk als begeleider om studenten gemotiveerd te krijgen en te houden en hun autonomie te ondersteunen. Het helpt je zoeken naar de juiste benadering, rekening houden met gevoelens en opvattingen van studenten en daarmee kun je hen voorzien van de juiste begeleiding, informatie en keuzeruimte geven.

Ja, wat kunnen we nog meer zeggen… dit moet je toch voldoende inspireren om in ieder geval een keer de app de kans te geven zich te bewijzen? Die kans die jij ook je studenten wilt laten grijpen in hun studie- en loopbaantraject. Toch?

Bespaar tijd

Student- en loopbaanbegeleiders kunnen met de FLike app effectiever inspelen op de individuele behoefte van studenten en effectiever werken in hun verantwoordelijke taak als student- en loopbaanbegeleider.

Deze app is een professioneel en gebruikersvriendelijk communicatie-, volg- en adviessysteem met een flow voor gesprekken en berichten.

Het brengt de scholen en de student- en loopbaanbegeleider winst. Winst in tijd en begeleiding door een eenvoudige invoer van gegevens en ondersteuning in de vorm van gerichte meldingen om acties op te volgen. Daarmee krijg je meer ruimte voor het efficiënter uitvoeren van je begeleidende taak en voor meer persoonlijke aandacht voor de studenten.

Behoud overzicht

FLike biedt de school een centraal gedocumenteerd totaaloverzicht van alle informatie over de ontwikkeling, vooruitgang en resultaten van de student tijdens het studie- & loopbaantraject.

Het communicatieplatform kan zelfs op elke competentiemethode passend geleverd worden. Gedocumenteerde kennis en informatie, die via de app wordt uitgewisseld, heb je altijd bij de hand! Veilig!

Het is dus een beveiligde besloten omgeving, die een gedocumenteerd inzicht in het welbevinden van de studenten levert.

DE APP DOWNLOADEN.

De F:)Like app is te downloaden in de App Store en Google play. Je kunt er alvast een voorbeeld bekijken.

INTERESSE?
Een school kan zich aanmelden voor een proefabonnement. Wij nemen contact op met de decaan van de school voor een intake en bij afname van een abonnement ontvang je de inloggegevens om met F:)Like aan de slag te gaan.